יום א', ח’ באלול תשע”ח
דף הבית חזון המת"י מידע לעובד מת"י מידע למנהל ביה"ס הורים ותלמידים קישורים
דורנר חינוך לשוני חינוך חברתי מיני קהילה לומדת פדגוגיה וחומרי למידה יצירת קשר
מנהלת:טליה טל . מפקחת: מירה רוזנבליט
מת"י ירושלים הינו מסגרת ארגונית – מקצועית, לאיגום משאבים ומתן שירותים חינוכיים וטיפוליים, התומכת במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד ובקידום התלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהתאם למדיניות משרד החינוך ומנהלת החינוך הירושלמית
תגובות: 0   צפיות: 2144
 

הקשר בין דיסלקציה למודעות פונולוגית, זכרון עבודה, מהירות שיום וכישורי שפה http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=457 מרכז פסגה- מה"ד http://www.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp מפמ"ר עברית: http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/ivrit/machadash/luach.htm גמבה הוראה מתקנת בקריאה http://www.gamba1.cet.ac.il/ עוגן פורטל לקויי למידה (בתוכו יש גם את אתר תלתן) http://ogen.cet.ac.il/ שטף קריאה http://shetef.cet.ac.il/ מחדדים - פעילויות ודפי עבודה http://www.mehadedim.co.il/ מילה היא רק התחלה - חגית אמסטרדם פרנקל http://www.hagitfrenkel.org/