יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
דף הבית חזון המת"י מידע לעובד מת"י מידע למנהל ביה"ס הורים ותלמידים קישורים
דורנר חינוך לשוני חינוך חברתי מיני קהילה לומדת פדגוגיה וחומרי למידה יצירת קשר
מנהלת:טליה טל . מפקחת: מירה רוזנבליט
מת"י ירושלים הינו מסגרת ארגונית – מקצועית, לאיגום משאבים ומתן שירותים חינוכיים וטיפוליים, התומכת במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד ובקידום התלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהתאם למדיניות משרד החינוך ומנהלת החינוך הירושלמית
תגובות: -1   צפיות: -1
 

שירותי רפואה ועובדים סוציאלים:לרשות תלמידי החנ"מ הלומדים בכיתות מסוג:תקשורת, לק"ש, רגשיות, נפשיות, (כיתות ל"ל אינן זכאיות) עומדים שירותי רפואה, רופא המתווך בין הצוות הרפואי לחינוכי, משתתף בישובות צב"מ, שותף לחשיבה וממליץ על תוכנית טיפולים ועובדים סוציאליים השותפים בטיפול בילדים מאתגרים, הפעלת קבוצת הורים,מתווכים בין הלשכות העירוניות ותחנות השיקום,מיקוד הטיפול במשפחה בצמתים משמעותיים בחיים. דרכי פנייה: דרך מומחה תחום שילוברפואה: ד"ר הטב – מרכז שירותי רפואה בירושליםעו"ס: אתי זייד – רכזת עו"ס בעירייה, טל: 02-6297118 חופשות:עפ"י חוזר מנכ"ל עא/ 10 תשע"א תלמידים הלומדים בכיתות מסוג: תקשורת, לק"ש, נפשיות, רגשיות, זכאיםללמידה בזמן החופשות. רשימת הימים מצורפת בחוזר,לעזרה בבניית תוכנית החופשה נא לפנות לרכזת חופשות במת"י רכזת חופשות - אלה וולך גיטול, טל: 052-2269597 הצטיידות:המת"י יסייע לצוותים ולכיתות חנ"מ בהתאמות והנגשות פיזיות ודידקטיות, עזרה וטכנולוגיות מסייעות, אספקת עזריםטיפוליים לחדרי הטיפול בבתי הספר, מרכז משאבים להשאלה. אוכלוסיית יעד: צוות הכיתות המקדמות והמורים המשלביםתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. אופן הפנייה: פניה בכתב + תוכנית עבודה של ביה"ס דרך מומחיות שילוב למנהלת המת"י השתלמויות:לרשות עובדי המת"י המטפלים הפרא-רפואיים, צוותים חינוכיים עומדות השתלמויות מקצועיות המוכרות ל"אופק חדש" ו"עוזלתמורה" בנושאים מגוונים שהמת"י מארגן ומפרסם באתר מת"י. בשיתוף מרכז פיסגה.