יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
דף הבית חזון המת"י מידע לעובד מת"י מידע למנהל ביה"ס הורים ותלמידים קישורים
דורנר חינוך לשוני חינוך חברתי מיני קהילה לומדת פדגוגיה וחומרי למידה יצירת קשר
מנהלת:טליה טל . מפקחת: מירה רוזנבליט
מת"י ירושלים הינו מסגרת ארגונית – מקצועית, לאיגום משאבים ומתן שירותים חינוכיים וטיפוליים, התומכת במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד ובקידום התלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהתאם למדיניות משרד החינוך ומנהלת החינוך הירושלמית
תגובות: -1   צפיות: -1
 

מהות השירות: שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בתוך מערכת החינוך הרגיל במגזר החרדי. ריכוז תחוםהשילוב והדרכה מקצועית כללית לצוותים חינוכיים. אוכלוסיית היעד:מוסדות חינוך חרדים הזכאים לשירות השילוב:1. גנ"י בעיר במעמד מוכש"ר – אשכולות הגנים משתייכים לבעלויות.הבעלויות הגדולות: בית יעקב, מעיין, עץ הדעת, אגודת ישראל, קרית הילד, איגוד התתי"ם וכן כלל בעלויות קטנות רבות ונוספות. 2. בתי ספר יסודיים – מוסדות במעמד מוכש"ר בפיקוח מר יעקב הלמן וגב' תרצה יהודה. 3. סיוע אישי – תלמידים מגיל 3-21 בעלי לקויות פיזיות ו/או נפשיות, בעלי יכולות קוגנטיביות המתאימות לשילוב בכיתה רגילה אשר נזקקים לסיוע תפקודי (לא לימודי). השירות ניתן למוסדות במעמד מוכש"ר ובמעמד פטור. שירותים:1. השירות לגנ"י: ניהול ועדות השילוב, זימון ועדות, נוכחות בועדות,טיפול בזכאיות לתמיכה מסוג שילוב, ריכוז נתונים עבור הקצאת שעות, הדרכות מרוכזות לרכזות וגננות. 2. השירות לבתי ספר יסודיים:הובלת תהליכים בתחום השילוב בשיתוף צוותים מרכזים / בין מקצועיים. 3. שירות בתחום הסיוע האישי בבניית תוכניות השילוב דרכי פנייה:מומחיות תחום שילוב בבתי הספר. בגנ"י פנייה מרוכזתמאת הבעלות