יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
דף הבית חזון המת"י מידע לעובד מת"י מידע למנהל ביה"ס הורים ותלמידים קישורים
דורנר חינוך לשוני חינוך חברתי מיני קהילה לומדת פדגוגיה וחומרי למידה יצירת קשר
מנהלת:טליה טל . מפקחת: מירה רוזנבליט
מת"י ירושלים הינו מסגרת ארגונית – מקצועית, לאיגום משאבים ומתן שירותים חינוכיים וטיפוליים, התומכת במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד ובקידום התלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהתאם למדיניות משרד החינוך ומנהלת החינוך הירושלמית
תגובות: 0   צפיות: 2225
 

מהות השירות:שירות היוועצות הכולל: תצפית,איסוף נתונים, בניית תוכנית עבודה והדרכה וליווי של התלמיד והצוות.מומחית תחום פיגור ותסמונת דאון תסייע למערכת החינוכית בשילובם של תלמידים בעלי פיגור ותסמונת דאון. אוכלוסיית יעד:תלמידים בעלי פיגור/תסמונת דאון הלומדים במסגרת חינוכית רגילה. דרכי פניה:הפניה תעשה דרך מומחה תחום שילוב בבית-הספר