יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
דף הבית חזון המת"י מידע לעובד מת"י מידע למנהל ביה"ס הורים ותלמידים קישורים
דורנר חינוך לשוני חינוך חברתי מיני קהילה לומדת פדגוגיה וחומרי למידה יצירת קשר
מנהלת:טליה טל . מפקחת: מירה רוזנבליט
מת"י ירושלים הינו מסגרת ארגונית – מקצועית, לאיגום משאבים ומתן שירותים חינוכיים וטיפוליים, התומכת במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד ובקידום התלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהתאם למדיניות משרד החינוך ומנהלת החינוך הירושלמית
תגובות: 0   צפיות: 2225
 

מהות השירות: בעיר שני מרכזי למידה וטיפול הנותנים מענה לתלמידים בתוכנית השילוב בשעות אחה"צ . מיט"ב הוא מרכז טיפולי הנותן טיפולים פרא רפואיים לתלמידי בתי הספר היסודיים, טיפול פרטני בריפוי בעיסוק/טיפול קלינאית תקשורת/ טיפול רגשי באמצעות הבעה ויצירה ופרוייקט שפה לבוגרי גני שפה בלבד. קבוצות טיפוליות נפתחות מידי שנה בהתאם לצרכים ולאפשרויות, בהנחיה משותפת של מטפלים מפרופסיוית שונות. ליד'ה -חטיבה לתלמידי חטיבות הביינים מענה לימודי בתחום האנגלית והמתמטיקה . אוכלוסיית יעד: התלמידים המגיעים למרכז הלמידה מאובחנים באבחונים קבילים (על פי חוזר מנכ"ל) ועוברים וועדות זכאות בבתי הספר בהם הם לומדים. דרכי פניה: פניה של הצוות החינוכי למנהלות המרכזים, בתיאום עם מומחי תחום שילוב. רכזות המרכזים: מיקי מגדל-ליננברג מיט"ב- יסודי 02-5391918 מגי גודמן ליד'ה - חטיבה 054-5565173