יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
דף הבית חזון המת"י מידע לעובד מת"י מידע למנהל ביה"ס הורים ותלמידים קישורים
דורנר חינוך לשוני חינוך חברתי מיני קהילה לומדת פדגוגיה וחומרי למידה יצירת קשר
מנהלת:טליה טל . מפקחת: מירה רוזנבליט
מת"י ירושלים הינו מסגרת ארגונית – מקצועית, לאיגום משאבים ומתן שירותים חינוכיים וטיפוליים, התומכת במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד ובקידום התלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהתאם למדיניות משרד החינוך ומנהלת החינוך הירושלמית
תגובות: 0   צפיות: 2225
 
 
שירותי המת"ימידע כלליגיל הרךיסודי
על יסודימומחה תחום שילובמומחה התנהגותמומחה תחום תקשורת
יחידת מוכש"ר חרדימקצועות הבריאותשירותים נלוויםפיגור ותסמונת דאון
מרכז מח"ריחידת סיועיחידה לליקוי ראיה ועיווריםשמ"ע ירושלים
מרכזי למידה וטיפוליחידת אבחוניםמרכז משאביםמת"י ירושלים
.