יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
דף הבית חזון המת"י מידע לעובד מת"י מידע למנהל ביה"ס הורים ותלמידים קישורים
דורנר חינוך לשוני חינוך חברתי מיני קהילה לומדת פדגוגיה וחומרי למידה יצירת קשר
מנהלת:טליה טל . מפקחת: מירה רוזנבליט
מת"י ירושלים הינו מסגרת ארגונית – מקצועית, לאיגום משאבים ומתן שירותים חינוכיים וטיפוליים, התומכת במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד ובקידום התלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהתאם למדיניות משרד החינוך ומנהלת החינוך הירושלמית
תגובות: -1   צפיות: -1
 

חזון מרכז המשאבים: מרכז המשאבים שואף לעלות מודעות, לחדש ולהנגיש אמצעי טיפול מגוונים וכלי הערכה לכל המטפלים העובדים במסגרות החינוכיות דרך מת"י ירושלים. מרכז זה שואף לספק ידע מקצועי והכוונה, תוך שיתוף המטפלים מהמקצועות השונים: מטפלים באמצעותאמנויות, קלינאי תקשורת, גננות שילוב ומרפאים בעיסוק, בבחירת אמצעי הטיפול וההערכה. מרכז המשאבים שואף לתת מענה לאמצעי הטיפול כמענה לצרכים המקצועיים בשטח, בתחומי ההתערבות השונים. תנאי השאלה: הציוד מושאל לזמן קצוב ועל המשאיל האחריות להחזירו למת"י בשלמותו. אבחונים מושאלים לשבועיים בלבד. ציוד למטפלים מושאל לכל השנה למעט פריטים מסוימים אליהם יש דרישה גבוהה. הציוד כולל: משחקי קופסא בתחומיים שונים כגון- שפה,מוטוריקה ותפיסה. קלפים טיפוליים, משחקי בנייה, אבחונים וספרי עיון מתחומים שונים. שעות פעילות המרכז יש לתאם מראש פגישות עם רכזות מרכז המשאבים סיגל או ענת. אנחנו נמצאות בימי שני בין השעות 8:00-12:00ובימי חמישי בין השעות 10:00-12:00 אפשר לתאם ימים נוספים עם ענת. דרכים ליצירת קשר סיגל : sigale@likhovski.co.il ענת anatsn13@gmail.com:משאבתון- חודש ינואר.pdf עלון חודשי ינואר 2017.pdf דף אחורי.pdf עלון מרכ משאבים מרץ 2017.pdf