יום ג', ו’ בתשרי תשע”ח
דף הבית חזון המת"י מידע לעובד מת"י מידע למנהל ביה"ס הורים ותלמידים קישורים
דורנר חינוך לשוני חינוך חברתי מיני קהילה לומדת פדגוגיה וחומרי למידה יצירת קשר
מנהלת:טליה טל . מפקחת: מירה רוזנבליט
מת"י ירושלים הינו מסגרת ארגונית – מקצועית, לאיגום משאבים ומתן שירותים חינוכיים וטיפוליים, התומכת במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד ובקידום התלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהתאם למדיניות משרד החינוך ומנהלת החינוך הירושלמית
תגובות: -1   צפיות: -1
 
 
 
חוק החינוך המיוחד
חוזרי מנכ"ל
הארכת שנת לימודים -חופשות
השתלמויות
אופק חדש
הערכת עובד
זמן חירום
ימי מת"י וכנסים
יום מת"י למורי/ות גנני/ות שילוב תשע"ו  
יום מת"י למורי/ות גנני/ות שילוב תשע"ה  
יום שילוב מרכזי תשע"ד- השילוב פנים רבות לו  
יום שילוב מרכזי תשע"ג - שילוב ללא הפסקה  
בית יציב תשע"ז  
יעדים
כנס "קהילה לומדת-חינוך לשוני" 24.01.2017
כנס "קהילה לומדת חינוך חברתי-מיני" 13.12.16
כנס "קהילה לומדת חינוך מבט על",8.11.16
מידע למנהלי ביה"ס
הענן החינוכי