מת''י ירושלים

מת''י ירושלים

לוח הודעות

תמונה ראשית לוגו קהילה-חברתי מיני-חינוך לשוני

ניהול

אייפון קטן

חוזרי מנכ"ל

חוזר מנכ"ל בנושא הטרדות מיניות

מידע למנהל בית ספר

נהלי טיול מונגש

פדגוגיה וחומרי למידה

קישורים

מפגש במת"י למורות א' ב' בנושא קריאה בתאריך 9.1

פעילות לשיפור קריאה לחטיבה

פעילות לשיפור הקריאה- לבתי ספר יסודי

שיתופים מהשטח

מאמרים

תמונה ראשית לדף פתיח

חומרי למידה

ימי מת"י וכנסים

קהילה לומדת

יעדים

מארז המתנ"ה תשע"ח לצוות החינוך

מיח"ם מארז יעדי חינוך מיוחד מעודכן לתשע"ז