מת''י ירושלים

מת''י ירושלים

מת"י ירושלים

כיתות חלום

היערכות לקראת וועדות השמה

אייפון קטן

פדגוגיה וחומרי למידה

קישורים לסטטוס כיתות חלום

"השביל לשילוב"- חוברת לשילוב תלמיד מכיתת חנ"מ לחנ"ר

חומרים קהילה לומדת "קריאה"

חומרים קהילה לומדת "חינוך מיני חברתי"

חומרי עזר מטפלים, אוטיזם.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA