מת''י ירושלים

מת''י ירושלים

יום השילוב העירוני

מת"י ירושלים

אייפון קטן

חוזרי מנכ"ל

חוזר מנכ"ל בנושא הטרדות מיניות

מידע למנהל בית ספר

נהלי טיול מונגש

פדגוגיה וחומרי למידה

קישורים

מפגש במת"י למורות א' ב' בנושא קריאה בתאריך 9.1

פעילות לשיפור קריאה לחטיבה

פעילות לשיפור הקריאה- לבתי ספר יסודי

שיתופים מהשטח

מאמרים

תמונה ראשית לדף פתיח

חומרי למידה

ימי מת"י וכנסים

קהילה לומדת קריאה

קהילה לומדת

יעדים

מארז המתנ"ה תשע"ח לצוות החינוך

מיח"ם מארז יעדי חינוך מיוחד מעודכן לתשע"ז

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA