יום ו', ו’ בכסלו תשע”ח
דף הבית חזון המת"י מידע לעובד מת"י מידע למנהל ביה"ס הורים ותלמידים קישורים
דורנר חינוך לשוני חינוך חברתי מיני קהילה לומדת פדגוגיה וחומרי למידה יצירת קשר
מנהלת:טליה טל . מפקחת: מירה רוזנבליט
מת"י ירושלים הינו מסגרת ארגונית – מקצועית, לאיגום משאבים ומתן שירותים חינוכיים וטיפוליים, התומכת במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד ובקידום התלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהתאם למדיניות משרד החינוך ומנהלת החינוך הירושלמית
תגובות: -1   צפיות: -1
 
 
 
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
חינוך לשוני "מתלבשים על הקריאה"
קרא עוד...
קרא עוד...
"שילוב ושיתופי פעולה" 18.10.17   |  יום מת"י למורי/ות גנני/ות שילוב תשע"ו
יום מת"י למורי/ות גנני/ות שילוב תשע"ה   |  יום שילוב מרכזי תשע"ד- השילוב פנים רבות לו
יום שילוב מרכזי תשע"ג - שילוב ללא הפסקה   |  בית יציב תשע"ז
קרא עוד...
יעדי משרד החינוך   |  יעדי מחוז ח"מ ירושלים   |  יעדי מת"י ירושלים
חוק החינוך המיוחד
חוזרי מנכ"ל
הארכת שנת לימודים -חופשות
השתלמויות
אופק חדש
הערכת עובד
זמן חירום
ימי מת"י וכנסים
יעדים
מידע למנהלי ביה"ס
הענן החינוכי